username
password

  

ПРАВИЛНИК
ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД НА „ЦЪРКВА НА БОГА””

Разработен от Динко Д. Златаров на базата на
представения от Епископ В. Велев Проекто-Правелник.

ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Целта на този документ е да даде детайлна информация по отношение на вярата, служението, традициите и административните принципи на вероизповеданието „ЦЪРКВА Националната Асамблея БОГА”, както и тяхната основа в Библията. (2 Петр 1:20,21 / 2 Тим. 3:10.) Този правелник служи като основен пътеводител в живота и служението на всеки член, служител и регистрирано локално общество към вероизповеданието и за постигане на максимална организация между всички тях. Наред с това, този инструмент цели да бъдат предотвратени доктринални ереси и небиблейско основани практики, които са намерили място в различни църкви и вероизповедания. (1 Кор. 3; 2. Петр. 2:1)

виж целия документ